top of page

Biedrība "Pastendes pamatskolas vecāki"

Lai kļūtu par biedrības dalībnieku, nepieciešams aizpildīt iesniegumu. To var parakstīt fiziski vai elektroniski. Fiziski parakstītu iesniegumu nogādāt pie skolas lietvedes, elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtīt uz

biedrības e-pastu: biedriba_ppv@inbox.lv 

PVN reģ. Num. LV50008325651

Jurid. adrese: Ozolu iela 5-15, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads

E-pasts: biedriba_ppv@inbox.lv

SEB banka AS

LV 39 UNLA 0055003842634

Pastendes_logo.png
bottom of page