top of page

SKOLAS DOKUMENTI

Pastendes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums par 2022. – 2023. mācību gadu

Pastendes pamatskolas attīstības plāns 2023. – 2025. gadam

Pastendes pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pastendes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Pastendes pamatskolas kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Pastendes pamatskolas bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Pastendes pamatskolas pašpārvaldes reglaments

SKOLAS DOKUMENTI

Pastendes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums par 2022. – 2023. mācību gadu

Pastendes pamatskolas attīstības plāns 2023. – 2025. gadam

Pastendes pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pastendes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Pastendes pamatskolas kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Pastendes pamatskolas bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Pastendes pamatskolas pašpārvaldes reglaments

Pastendes_logo.png
bottom of page